top of page

 Temperatura powietrza

Temperatura powietrza – jeden z podstawowych elementów meteorologicznych, określający stan cieplny atmosfery.

Pomiaru dokonuje się na wysokości 2 m nad gruntem za pomocą termometru, osłoniętego przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym

bottom of page